"Ha akarjátok, nem álom" (Herzl Tivadar)

Cionizmus

Hitlert a jeruzsálemi főmufti győzte meg a zsidók kiirtásáról

A berlini találkozó után néhány órával utasítást adott az Endlösung megtervezésére

2015. október 21. - eisen64

amin_al-husseini_e_adolf_hitler.jpgTörténelem-hamisítással vádolta meg Mahmud Abbasz, a Palesztin Hatóság (PH) elnöke Benjámin Netanjahut, aki szerinte "még Hitlert is felmenti bűnei alól, csak azért, hogy nekünk árthasson", az izraeli ellenzék vezetője pedig a holokauszt relativizálásával gyanúsította meg az izraeli kormányfőt. Netanjahu Jeruzsálemben, a Cionista Világkongresszuson azt mondta, Hitler eredetileg nem kiirtani, hanem csak száműzni akarta a zsidókat, és csak Hadzs Amin al-Husszeini jeruzsálemi mufti tanácsára döntött megsemmisítésük mellett. A német levéltárakból 2014-ben előkerült történelmi dokumentumok, amelyeket Wolfgang Schwanitz és Barry Rubin nemrég magyarul is megjelent könyve ismertet, Netanjahu álláspontját igazolják.

Nézzük először a nagy vitát kiváltó idézetet:

"A zsidó lakosság ellen 1920-ban,1921-ben és 1929-ben elkövetett támadásokat Hadzs Amin al-Husszeini jeurzsálemi főmufti felhívására követték el, akit később a nürnbergi perekben háborús bűnök elkövetése miatt bíróság elé állítottak. (A mufti) központi szerepet játszott a Végső Megoldás előkészítésében. Berlinbe repült, hogy találkozzon Hitlerrel, aki akkoriban nem akarta még kiirtani a zsidókat, hanem száműzni akarta őket. Hadzs Amin al-Husszeini azt mondta Hitlernek, hogy ha száműzi a zsidókat, akkor "azok mind ide jönnek". "Mit tegyek velük?" - kérdezte Hitler. "Égesse el őket" - válaszolta a mufti."

Eddig Netanjahu állítása, kérdés van-e olyan bizonyíték, ami alátámasztja ezt a kétségkívül súlyos vádat vagy pedig az izraeli kormányfő alaptalanul relativizálta Hitler felelősségét, csak azért, hogy ezzel is a palesztinokat vádolja.

A választ a közelmúltban előkerült német levéltári dokumentumok adhatják meg, amelyek

Adolf Hitler és Hadzs Amin al-Husszeini jeruzsálemi főmufti 1941. november 28-án, Berlinben tartott tárgyalásáról készültek.

caghav9weaav-ii_jpg-large.jpgA másfél órás találkozó fordulópontot hozott abban, ahogy Hitler a zsidókérdés kezelte - állítja egy német-izraeli szerzőpáros nemrég magyarul is megjelent, Nácik, iszlamisták és a modern Közel-Kelet megteremtése című könyvében, amelyben a szerzők először ismertetik a náci vezető és a jeruzsálemi főmufti tárgyalásáról készült feljegyzéseket. Ezekből kiderül, hogy

Hitler még aznap kiadta az utasítást az Endlösung megtervezésére és parancsot adott, hogy szervezzék meg a Wannsee-i Konferenciát.

Részlet Barry Rubin és Wolfgang G. Schwanitz könyvéből:

1939-ben Hitler találkozott Abd al-Aziz Ibn Szaúd szaúdi király követével, Khalid al-Qarqanival és azt mondta neki: „A legmelegebb rokonszenvvel tekintünk az arabokra, három okból is. Először is, nincs semmiféle területi törekvésünk az arab földekkel kapcsolatban. Másodszor, ugyanazok a közös ellenségeink. Harmadszor, mindketten harcolunk a zsidók ellen.

Nem nyugszom, amíg az utolsó zsidó is el nem hagyta Németországot.

Al-Qarqani egyetértett ezzel, és azt válaszolta, hogy Mohamed próféta hasonlóan járt el, amikor kiűzte az összes zsidót Arábiából. Hitler megkérte al-Qarqanit, mondja meg a királyának, hogy Németország szövetséget akar vele, és kész felfegyverezni mind Szaúd-Arábiát, mind Hadzs Amin al-Husszeini jeruzsálemi főmufti embereit.

De előbb Hitlernek el kellett döntenie, hogy pontosan miként fogja „a legutolsó zsidó” elhagyni Németországot.

Hitler még 1941-ben is úgy gondolta, hogy ez – Hermann Göring júliusban mondott szavai szerint – „kivándorlás vagy kitelepítés” által történhet meg. Mégis, mivel más országok nem voltak hajlandók zsidó menekülteket befogadni (volt amelyik teljesen lezárta a kapuit, mások csekély számban engedték be őket), Palesztina volt az egyetlen lehetséges menedék, amint azt a Népszövetség 1922-ben kijelölte.

Amikor al-Husszeini 1941 novemberében megérkezett Berlinbe, a németek úgy fogadták, mint minden arab és muzulmán jövőbeli vezetőjét, aki talán újjáéleszti az iszlám kalifátust is. A Bellevue luxuskastélyban szállásolták el, a német trónörökös korábbi palotájában, amely ma Németország elnökének hivatalos rezidenciája.

A főmufti igyekezett bebizonyítani, hogy méltó ezekre a magas elvárásokra. A Bellevue-palotában nemcsak arab politikusokkal találkozott, hanem száműzött muszlim vezetőkkel is, akik Szovjetunióból, Indiából, Afganisztánból és a Balkánról érkeztek.

A wannsee-i kastély Berlin külvárosában. Itt állították össze a zsidók megsemmisí­tésének forgatókönyvét.Joachim von Ribbentrop külügyminiszterre mindez nagy benyomást tett, és azt mondta al-Husszeininek: „Hosszú időn át figyeltük az ön harcát. Mindig csodáltuk önt és lenyűgöztek bennünket a veszélyes kalandok, amelyeket vállalt”. Von Ribbentrop biztosította al-Husszeinit a Birodalom támogatásáról. A németek elfogadták al-Husszeini azon állítását, hogy az arab tömegek is felsorakoznak a németek oldalán, ha Berlin garantálja számukra a brit és a francia uralom alóli függetlenséget, valamint teljesen leállítja a zsidó bevándorlást Palesztinába.

1941 márciusában Berlinben Ribbentrop titokban megígérte, hogy támogatja az arab függetlenséget.

Ugyanazon év októberében Berlin és Róma nyilvánosan is bejelentette, hogy ez a tengelyhatalmak hivatalos politikája. Német tisztviselők egymás között al-Husszeinit a legfontosabb muzulmán vallási személyiségnek tartották, aki az arabok vezetője Libanonban, Szíriában, Palesztinában, Transzjordániában (a mai Jordánia), Irakban és másutt.

Hitler a muftit a „Közel-Kelet főszereplőjének” nevezte, aki „realista, nem pedig álmodozó”.

A korabeli amerikai hírszerzési értékelés egyet­­értett ezzel, azt állítva, hogy al-Husszeinit az egész Közel-Keleten úgy tekintik, mint aki „az arab népek ma élő legnagyobb vezetője”.

Ennek az értékelésnek az elismeréseként Hitler 1941. november 28-án kilencvenperces találkozón fogadta al-Husszeinit. A Hitler számára készített előkészítő anyag hangsúlyozta, hogy a főmufti véleménye összhangban áll Németország ideológiai és stratégiai érdekeivel. A vörösszőnyeges fogadtatás kifejezte a náci rezsim drámai pompa iránti határozott érzékét. Amikor a főmufti kilépett a limuzinból, kétszáz fős díszőrség és katonazenekar fogadta. Hitler szívélyesen üdvözölte: „Részletesen ismerem az ön életét”.

bundesarchiv_bild_101iii-alber-164-18a_gro_mufti_amin_al_husseini_heinrich_himmler.jpg

A jeruzsálemi főmuftinak a keleti fronton Heinrich Himmler birodalmi SS-vezető személyesen mutatta be a zsidókérdés megoldására alkalmazott módszereket

A vendég viszonozta a bókokat, és örömmel konstatálta, hogy Hitler nemcsak erőteljes szónok, hanem türelmes hallgató is. Al-Husszeini kifejtette tervét Hitlernek. Egy arab légiót toboroz, hogy a tengelyhatalmak mellett harcoljanak. Arab harcosok szabotázsakciókat hajtanak majd végre a szövetségesek létesítményei ellen, miközben arab és muzulmán vezetők lázadásokat szítanak, hogy ezzel lekössék a szövetséges haderőket, továbbá területet és erőforrásokat biztosítanak a tengelyhatalmak számára.

grand_mufti_ss2.jpg

Hadzs Amin Al-Husszeni főmufti az általa szervezett bosnyák SS-légióval 

Hitler elfogadta az ajánlatot, mondván, a szövetség segít neki a „zsidó hatalom” két fellegvára, Nagy-Britannia és a Szovjet–Oroszország elleni élet-halál harcában.

A Harmadik Birodalom ezekben a napokban győzelmeinek csúcspontján állt.

Német erők nyomultak előre mélyen a Szovjetunió területére és az Iránnal szomszédos déli határa közelébe. Erwin Rommel tábornok behatolt Egyiptomba, és sok egyiptomi azt várta, hogy hamarosan Kairó is elesik. Amikor eljön a német győzelem napja – folytatta Hitler – Németország bejelenti az arabok felszabadulását, és elérhető közelségbe kerül a zsidómentes Közel-Kelet.

Al-Husszeini szempontjából a találkozó nem is alakulhatott volna jobban. Nemcsak a győzedelmes Németország, Európa ura állt az arab ügy mellé, de a világ legerősebb embere személyesen támogatta őt. Hitler is elégedett volt. Ezután al-Husszeinit a „Közel-Kelet főszereplőjeként” emlegette, aki „ravasz róka, realista és – szőke hajával és kék szemével - árja is”. Hitler megbocsátotta neki, hogy – a német vezér megfogalmazásában – arcvonásai élesek és egérszerűek.

Néhány órával azután, hogy a főmuftival találkozott, Hitler elrendelte, hogy küldjenek ki meghívókat egy konferenciára, amelyet a Wannsee-tó melletti villában rendeznek majd meg. A találkozó célja az volt, hogy megtervezzék az európai zsidóság szisztematikus kiirtását.

A zsidó megsemmisítés konferenciáját Reinhard Heydrich szervezte.Természetesen az al-Husszeinivel kötött szövetséggel kapcsolatos megfontolások semmiképpen nem az egyedüli tényezőt jelentették ebben a döntésben, amely Hitler antiszemita megszállottságából fakadt. De korábban a német diktátor nyitva hagyta az esélyt arra, hogy a kiűzés a megsemmisítés alternatívája lehet.

islam22.jpgAmikor Hitler először utasította Heydrichet, hogy találja meg a „végső megoldást”, a diktátor ebbe beleértette a zsidók kiutasítását is, mint az egyik lehetőséget. Addigra már a rendszer becslése szerint mintegy 500 ezer zsidó hagyta el törvényesen Németországot a náci uralom hét éve alatt. Mégis, ha a zsidók maradéka csak Palesztinába mehet, miközben a bevándorlás leállítása al-Husszeini legfontosabb célkitűzése volt, a kivándorlás vagy a kiutasítás azzal a veszéllyel járt, hogy tönkreteszi a német–arab szövetséget. A stratégiai helyzet és Hitler személyes meggyőződése fényében könnyű döntés volt számára, hogy meggyilkoltatja a zsidókat, begyűjtve ezzel a háborús erőfeszítésekhez szükséges arab és muzulmán támogatást és eszközöket.

haus_der_wannsee-konferenz_02-2014.jpg

A Wannsee-i kastály, ahol Adolf Hitler és al-Husszeini találkozója után megszervezték az Endlösungot

Mindenesetre Hitler elrendelte, hogy a Wannsee-konferencián dolgozzanak ki egy részletes tervet a népirtásra. Miután ez a döntés kapcsolódott az al-Husszeinivel kötött szövetséghez, ő lett az első nemnémet, aki tájékoztatást kapott a tervről, még mielőtt hivatalosan is bemutatták volna azt a konferencián, ahol Adolf Eichmannt személyesen jelölték ki erre a feladatra.

Eichmann tájékoztatta al-Husszeinit az SS-központ térképtermében, és bemutatta neki a konferenciára készített prezentációját. Eichmann egyik munkatársa feljegyezte, hogy a főmuftit nagyon lenyűgözte a bemutató. Annyira megragadta a népirtás mérnöki pontosságú terve, hogy megkérte Eichmannt, küldjön egy szakértőt – valószínűleg Dieter Wisliceny-t – Jeruzsálembe, hogy a saját személyes tanácsadója legyen a haláltáborok és gázkamrák felállítása során, miután Németország megnyerte a háborút, és ő hatalomra kerül.

Első lépésként megállapodás született arról, hogy ha Rommel elfoglalja Egyiptomot, egy SS-egység érkezik Kairóba, hogy megsemmisítse az ott élő zsidókat, mielőtt a Wehrmacht nyomában tovább haladna Palesztinába, hogy ott ugyanazt megismételje. Az SS-egység Walther Rauff, Heydrich harmincöt éves szárnysegédjének parancsnoksága alatt állt, aki maga fejlesztette ki a mobil elgázosításra alkalmas teherautókat. 1942 júniusában Rauff megindította ezt a projektet, megölve kétezer-ötszáz zsidót a német megszállás alatt álló Tunéziában. Ha a németek elfoglalják Egyiptomot, majd Palesztinát, ez lett volna a nagyobb műveletek főpróbája. A német hadsereg a Közel-Kelet felé haladt, a líbiai–egyiptomi és a szovjet–iráni határok közelében, így reálisnak tűnt a Közel-Keleten élő zsidók kiirtásának gondolata.

(Részlet Barry Rubin és Wolfgang G. Schwanitz: Nácik, iszlamisták és a modern Közel-Kelet megszületése című könyvéből, Patmos Records, 2014)

A bejegyzés trackback címe:

https://cionizmus.blog.hu/api/trackback/id/tr998009889

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

aser 2015.10.21. 21:56:10

A mufti megígérte hitlernek,hogy 2 SS hadosztályt felállít.
Boszniában és Albániában fel is állította a Handzsár ,és a Skander bég SS-hadosztályokat!
Melyeket meg is látogatott személyesen is.

Margitka1 2018.10.06. 20:29:28

Végre valamiben egyet értenek. A zsidók voltak azok akik eredetileg is irtották szegényebb testvéreiket, mert nem akarták őket eltartani. Mai s ez van. Izraelbe csak azok mehetnek akiknek van elég pénze, a saját maga, esetleg a családja eltartására. Mert ha nem még el is égetik őket gázon pirítva a zsidók. Nem Hitler, és nem németországi németek.

Margitka1 2018.12.07. 16:36:09

Ami érdekes, a zsidó népszámlálás kimutatta, hogy a háború után a zsidó népesség gyarapodott. Akkor a 6 millió, majd később engedtek a zsidók a számok összegéből, hova is lettek a zsidók? Könnyű a válasz. 1956-os állítólagos forradalmat a zsidók robbantották ki. És ami fura, 1956 után LETT kevesebb hatmillióval a zsidók létszáma, papíron!!! DE tény, Hitler egyetlen egy zsidót nem ölt meg, keletek a munkaerők, ezért voltak a zsidók Németországban. Röhejes az elégetésük, a mai technikával sem tudják az emberi csontokat elégetni akkor hova lettek a hazudott 6 millió emberek hegynyi csontjai. A zsidók így harcolták ki, a hazugságukkal, hogy a világ eltartsa őket, hiszen ezért égették őket az évezredek során. Ezért voltak mindig kitiltva országokból mert csak loptak, öltek.
süti beállítások módosítása